پل ابوذر ارومیه

تقاطع غیر هم سطح ابوذر از یک پل اصلی در مسیر جاده شهید کلانتری و بلوار ابوذر پل B1 و یک پل رمپ جهتی پل B2 مسیر شرق به شمال از سمت جاده مهاباد به جاده شهید کلانتری و رمپ‌های کنارگذر و راستگردها تشکیل شده است. سیستم سازه‌ای این پل‌ها ، پل‌های B1 و B2 دال توخالی صندوفه پیش تنیده پس کشیده بتنی است