توسعه پایدار شرکت فام راه بستر

شرکت فام راه بستر همواره در پروژه‌های خود به توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست، صرفه جویی در مصرف منابع و … توجه ویژه‌ای دارد. اعتقاد ما بر این است که در بسیاری از پروژه ها می توان با تدبیر و دوراندیشی به توسعه پایدار کمک کرده و تا حد امکان از محیط زیست محافظت نمود.

مأموریت فام راه بستر ( FRB) این است که با بکارگیری افراد متخصص، منابع و فن آوری‌های به روز، راه حل هایی در کل چرخه عمر سازه پیشنهاد دهد. هدف ما در فام راه بستر این است که با استفاده از مهندسی ارزش، حداکثر سود را برای  مشتریان به ارمغان آوریم.

توسعه پایدار