خط تولید قطعات بتنی پیش ساخته

استفاده از تکنولوژی ساخت قطعات پیش ساخته در راستای افزایش کیفیت ساخت و ساز بسیار موثر خواهد بود، چرا که با تولید قطعات در کارخانه می توان تحت شرایط کنترل شده ای به کیفیت مورد نظر طراح دست پیدا کرد و علاوه بر رعایت مسائل زیست محیطی در اقتصاد پروژه نیز صرفه جویی نمود.

یکی از فعالیت های شرکت فام راه بستر از ابتدای تاسیس تاکنون ایجاد و راه اندازی خطوط تولید قطعات پیش ساخته بوده است. بطور مثال قطعات پیش ساخته بتنی پیش تنیده نظیر: شمع های پیش تنیده پیش کشیده، تراورس های خطوط راه آهن، تیرهای بتنی پیش تنیده به روش پیش کشیده و پس کشیده، تیرهای چراغ برق و …. .