درز انبساط پل (Bridge Expansion Joint)

فاکتورهای زیادی در عملکرد مطلوب و مناسب پل ها تاثیرگذار هستند. یکی از این عوامل درزهای انبساطی پل بوده که مخصوصا در هنگام رخداد زلزله می بایست نقش خود را بخوبی ایفا کند تا در سازه شاهد خسارت و آسیب های فاجعه بار نباشیم. به همین دلیل انتخاب درز انبساط مناسب می تواند مشکلات نگهداری کمتری را به دنبال داشته باشد.

درزهای انبساط پل ها اجزایی غير سازه ای هستند که برای فراهم آوردن عبور و مرور روان بر روی شکاف مابین قطعات دال مجاور اجرا می شوند و همچنین حرکت انتقالی و یا چرخشی دال های پل را نسبت به هم میسر می سازند، که اين حركت و يا چرخش ممکن است به علت انبساط و انقباض حرارتی روسازه ، جمع شدگی یا خزش بتن ، کوتاه شدگی الاستیک ناشی از پیش تنیدگی، تغییر مکان سازه تحت اثر بارهایی نظیر زلزله و ،یا هر عامل دیگری که دال در معرض آن است ایجاد می شود.

از آنجا که سیستم های درز انبساط پل ها مستقیماً در معرض بار های ناشی از چرخ های وسایل نقلیه هستند باید در مقابل فرسایش و خستگی ناشی از بار های دینامیکی، مقاومت کنند. بعلاوه این سیستم های درز انبساطی باید آب بند باشند تا بتوانند رو سازه و زیر سازه پل را در مقابل خوردگی محافظت نمایند.

به طور کلی می توان گفت درز های انبساط پل ها به اين دليل طراحي و ساخته می شوند که از ایجاد آسیب به دال، تکیه گاه ها، کوله ها و پایه ها توسط آب که حامل مواد شیمیایی و سایر مواد خارجی است، جلوگیری کنند.