روش های مدرن ساخت

شرکت فام راه بستر (FRB) از سال 1380 با هدف بکار بستن فناوري پيش تنيدگي در ارائه روش‌هاي بهينه و نوين با مزاياي اقتصادي و زيست محيطی در پروژه‌هاي عمراني، فعاليت خود را آغاز نمود. اين فناوری حدود 50 سال است که در کشورهاي پيشرفته دنيا به کار گرفته شده و تجارب ارزنده‌ای در عمران و آبادانی بجاي گذارده است. فام‌راه(FRB) با برخورداری از دانش روز و تجربيات متخصصين خود همواره در مسير توسعه پايدار و بهبودي مداوم حرکت نموده که حاصل آن با کمال افتخار توانايی فعاليت به عنوان يک سيستم پيش تنيدگی کامل هم تراز با سيستم‌های مطرح دنيا با سابقه مشارکت موفق در حدود يکصد پروژه عمرانی داخلی و خارجی مي‌باشد. فام‌راه (FRB) اعتبار خود را بر روي تعهد، دانش فنی، تحويل بموقع، اقتصادی بودن کار و سازگاری با محيط زيست بنا نموده و معتقد است که خدمات فرداي ما، مي‌بايست بهتر از خدماتي باشد که امروز خوب تلقي مي‌شوند.