سد گتوند

فرهنگ

شرکت فام‌ راه بستر (FRB) اعتبار خود را بر روي تعهد، دانش فنی، تحويل بموقع، اقتصادی بودن کار و سازگاری با محيط زيست بنا نموده است. اعتقاد ما بر این است که خدمات فرداي ما، مي‌بايست بهتر از خدماتي(لینک شود به خدمات) باشد که امروز خوب تلقي مي‌شوند.

فام راه بستر در انجام تعهدات خود به اصول زیر پایبند است:

  • احترام به مشتریان
  • ارائه محصولات و خدمات با بالاترین کیفیت
  • عرضه محصولات و خدمات با کمترین هزینه ممکن با حفظ کیفیت
  • عمل به تعهدات در زمان مقرر و مطابق با شرایط مورد تایید دو نفر
  • خدمات پس از فروش و پشتیبانی محصولات و خدمات به بهترین نحو
  • به کارگیری پرسنل زبده و متخصص
  • نظم و دقت در ارائه خدمات
  • صداقت در معرفی محصولات و خدمات