سقف کوبیاکس

سقف کوبیاکس

سقف پیش تنیده

سقف پیش تنیده

سقف یوبوت

سقف یوبوت

هزینه سقف پیش تنیده

سقف پیش تنیده به نسبت مزایایی که برای ساختمان فراهم می کند، هزینه بسیار مناسب و منطقی دارد. برای استعلام اولیه هزینه و مصالح پروژه خود می توانید به لینک زیر مراجعه کنید

استعلام هزینه و مصالح اولیه سقف پیش تنیده

هزینه سقف پیش تنیده به طور کلی به 4 دسته کلی تقسیم می شود:

هزینه طراحی سقف پیش تنیده ( این مورد برای مشتریان شرکت فام راه بستر رایگان خواهد بود)

هزینه مصالح پیش تنیده

با توجه به اینکه شرکت فام راه بستر تولید کننده مصالح و ادوات پیش تنیدگی است، این مصالح و تجهیزات با مناسب ترین هزینه در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد.

هزینه قالب بندی دال بتنی

این هزینه به طور معمول برای همه انواع سقف ها  در حدود متر مربعی 50 هزار تومان است. با توجه به حذف ستون های میانی و فاصله زیاد بین ستون ها ، قالب بندی دال پیش تنیده از سهولت بیشتری نسبت به سایر سقف ها برخوردار است.

هزینه اجرای سقف پیش تنیده ( به طور معمول دال پس‌کشیده)

شرکت فام راه بستر، علاوه بر طراحی و تامین مصالح پیش تنیدگی، مجری سقف های پیش تنیده ( سقف بتنی پس کشیده) نیز هست و این مرحله را نیز با قیمت مناسب به انجام می رساند. اجرای هر متر مربع سقف پیش تنیده بین 20 تا 25 هزار تومان هزینه خواهد داشت. (قیمت سال 98)

مقایسه سیستم های سقف پیش تنیده ، یوبوت و کوبیاکس

مصرف میلگرد

نوع سقف میزان مصرف میلگرد در سقف (کیلوگرم بر مترمربع)
کوبیاکس 20 تا 30 کیلوگرم بر مترمربع
یوبوت 22  تا 30 کیلوگرم بر مترمربع
پیش تنیده 8 تا 11 کیلوگرم بر مترمربع

مصرف بتن

نوع سقف میزان مصرف بتن در سقف (مترمکعب بر متر مربع)
کوبیاکس 0،25 تا 0،45  مترمکعب بر متر مربع
یوبوت 0،23 تا  0،4 مترمکعب بر متر مربع
پیش تنیده

0،15  الی 0،3 مترمکعب بر متر مربع

مقایسه هزینه ساخت برای سقف با دهانه 10 متری

(قیمت ها مربوط به تابستان سال 97 هستند)

نوع سقف میزان مصرف بتن در کل سازه

(مترمکعب بر متر مربع)

میزان مصرف میلگرد کل سازه

(کیلوگرم بر مترمربع)

هزینه اجرای اسکلت(قالب بندی و آرماتوربندی)

به ازای هر متر مربع(ریال)

هزینه تامین مصالح سقف(یوبوت یا توپ کوبیاکس یا کابل و گیره پیش تنیدگی)

به ازای هر متر مربع(ریال)

جمع کل هزینه های اجرای سازه

به ازای هر متر مربع(ریال)

کوبیاکس 0،53 68 700،000 500،000 5،400،000
یوبوت 0،5 70 700،000 400،000 5،350،000
پیش تنیده 0،45 50 700،000 650،000 4،500،000

– همانطور که ملاحظه می کنید، هزینه  نهایی سیستم پیش تنیده کمتر از دو روش دیگر است.

– توجه داشته باشید که در سیستم پیش تنیده محدودیتی برای دهانه وجود ندارد اما سیستم های یوبوت و کوبیاکس تا دهانه 18 متر قابلیت اجرا شدن دارند. همچنین با استفاده از سیستم پیش تنیده امکان اجرای کنسول های بلند نیز وجود دارد.

مقایسه ضخامت سقف برای دهانه های متداول

یکی از مهمترین مزایای سقف پیش تنیده، ضخامت بسیار پائین نسبت به سایر سیستم های سقف می باشد. با توجه به محدودیت ارتفاعی ساخت و ساز از این سیستم می توان جهت افزایش ارتفاع آزاد طبقه و یا حتی افزایش تعداد طبقات بهره گرفت.

نوع سقف ضخامت
کوبیاکس 30 تا 80 سانتی متر
یوبوت 30 تا 80 سانتی متر
پیش تنیده 15 تا 40 سانتی متر